Podzim přinesl nové semínkovny

S příchodem podzimu přišel ideální čas nejen pro sklizeň semínek, ale také na uspořádání slavnostího křtu nové semínkovny. To se během uplynulých týdnu konalo hned dvakrát a shodou okolností vždy nedaleko soutoku řek Vltava a Sázava. Velmi mne těší, že jsem se obou akcí mohla zúčastnit.

Semínkovna Hradištko

Tato semínkovna se zabydlela v Obecní knihovně ve středočeském Hradištku. Obec se nachází mezi řekami Vltava a Sázava a jelikož se v jejím katastrálním území nachází vrch Medník, najdete v jejím znaku ikonickou rostlinu kandík psí zub.

16.3.2021

„Dobrý den Kláro,
inspirovali jsme se jednou semínkovou výměnou, která se konala nedaleko nás a budeme v naší knihovně zřizovat Seminkovnu. Našla jsem web Semínkoven, díky za jeho zřízeni a vůbec cely ten nápad :-). Vzhledem k ročnímu období uvedeme do provozu co nejdříve. (…)“

Semínkovna skutečně záhy po této zprávě vznikla.

23.4.2021

„Nase Seminkovna běží od 29.3. a ma celkem úspěch. Podařilo se nám od prvních dárcu shromáždit přes 90 druhů rostlin, přibývají už i mistní. Také se daří do knihovny přivést lidi, kteří by asi jinak nepřisli, takže takový hezký symbiotický vztah :-).“

Se zakladatelkami semínkovny jsme se nakonec domluvily, že slavnostní křest semínkovny uspořádají napodzim a spojí jej s debatou a dalšími aktivitami. Místem konání se stala místní zámecká zahrada, která nedávno prošla revitalizací a má unikátní atmosféru.

Bylo mi ctí, že jsem 25. září mohla osobně přijet pokřtít hradištskou semínkovnu. Následně jsem v rámci debaty představila projekt Semínkovna a přiblížila i jeho vznik a poslání. Další dotazy směřovaly také k tématu semenaření. Organizátorky připravily pro účastníky zajímavý program včetně soutěže o nejlepší zdravou dobrotu, dílničky pro děti, poznávačku i ukázku knih, jež se k tématu váží. Výtežné recepty i fotografie z akce zveřejnila knihovna na svém Instagramu.

Nechyběla samozřejmě ani semínkovna, která nabízela opravdu zajímavá semínka. Velký díky tomto směru patří semínkovnám, které tu zdejší v začátcích podpořily.

Věřím, že se této semínkovně i díky skvělé péči jejích zakladatelek bude výborně dařit. Nabídka semínek je různorodá a v budoucnu tu plánují i další zajímavé akce.

Semínkovna Davle

Jen asi 7 km od semínkovny v Hradištku se nachází nová semínkovna v Davli. Také ji najdete v místní knihovně sídlíci v budově Obecního úřadu. Také tato semínkovna v menší míře odstartovala již letos najaře. Oficiálně se pak otevřela až 9. října, kdy se konal slavnostní křest.

23.6.2021

„Dobrý den Kláro,
davelská semínovna na jaře slavila úspěch, tak jsme se rozhodly ji na podzim umístit v místní knihovně. Rády bychom v září udělaly u příležitosti otevření semínkovny malou osvětovou akci pro veřejnost, byla byste prosím ochotna se programu účastnit a povědět něco o semenaření a semínkovnách? (…)“

Davelskou semínkovnu jsem pokřtila symbolicky semínky. Následovala opět beseda a i řada dotazů týkajících se nejen fungování semínkoven, ale i domácímu semenaření a pojmům jako například vysvětlení rozdýlu hybridní F1 rostliny vs. nehybridní apod. Také zde jsou v budoucnu v plánu další tematické akce a setkání.

Věřím, že i zde si semínkovna najde své fanoušky a inspiruje zahrádkáře k domácímu semenaření a osvojení si nových zajímavých odrůd/plodin. Zároveň si myslím, že by semínkovny mohly pomoci přilákat do knihovny další čtenáře, kterých v souvislosti s covidovou pandemií ubylo.

SEMÍNKOVNA HRADIŠTKO
Adresa: Obecní knihovna Hradištko
Chovatelů 500
252 09  Hradištko
tel. 731 658 505
knihovna@hradistko.cz
http://knihovna.hradistko.cz
Datum zahájení: 29. 3. 2021

SEMÍNKOVNA MÍSTNÍ KNIHOVNA DAVLE
Adresa: Na náměstí 63, 25206 Davle
knihovna@obecdavle.cz
Otevírací doba:
Pondělí 8.00 – 12.30 | 13.30 – 16.00
Úterý 8.00 – 12.30 | 13.30 – 16.00
Středa 8.00 – 12.30 | 13.30 – 18.00
Pátek 8.00 – 12.30
Datum zahájení 9. 10. 2021

Evropská komise ustupuje a otevírá dveře deregulaci nových GMO

29. Dubna – Brusel

9. dubna jsem se zůčastnila online debaty nazvané SEED POLICY DIALOGUE, kterou organizovala Let´s liberate diversity! Mluvilo se o chytsaných změnách regulace GMO v Evropské unii. Evropská komise v ten samý den zveřejnila dlouho očekávanou studii o nových genomových technikách, kterou si vyžádala Rada EU v listopadu 2019.
Přináším krátký souhrn z této debaty spolu se závěry, které Evropská komise zveřejnila.

SEED POLICY DIALOGUE

Online debaty se zúčastnili:
Fulya Batur, Kybele – Prezentace nejnovějších postojů Bruselu týkajících se úpravy genomu a semen

Frédéric Prat, Inf’OGM – Působení společnosti Inf’OGM ve Francii a právní procesy týkající se nových
techniky genetické modifikace

Evropská komise dne 29. dubna 2021 zveřejnila dlouho očekávanou studii o nových genomových technikách, kterou si vyžádala Rada EU v listopadu 2019.

Studie dospěla k závěru, že:

– „Produkty nových genetických technik (NGT) a jejich aplikace by mohly přinést výhody a řešit hlavní výzvy včetně „odolnosti a udržitelnosti v zemědělsko-potravinářském systému“

– Aby nové GMO mohly přispívat k udržitelnosti, „měl by být zvážen vhodný mechanismus pro vyhodnocení jejich přínosu“

– Současná pravidla EU týkající se GMO pro daný účel nejsou vhodná


Studie proto dospěla k závěru, že je nutné vytvořit novou politiku regulující právě tyto nové GMO techniky a jejich produkty. Toto vyjádření je pro veřejnost Evropské unie hluboce alarmující, protože z toho vyplývá, že se Komise snaží oslabit pravidla, která v současnosti GMO a úpravy genů upravují. Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides uvádí, že „Nové genomové techniky mohou podporovat udržitelnost zemědělské výroby v souladu s cíli naší strategie Farm to Fork“.

Deregulace GMO politiky by nabourala stávající přísná pravidla regulující použití GMO produktů v Bio produkci, potravinách, spolu s nutností jejich označování a možnosti jejich sledování a dohledatelnosti. Stávající politika, tak jak nyní je nastavena, umožňuje udržet zemědělství i potraviny GMO-free. Tento systém garantuje transparentnost přítomnosti GMO v každé jednotlivé fázi výroby. To se ale s nastavením nové politiky může změnit.

Photo by Free Creative Stuff on Pexels.com

Dosavadní průběh jednání o GMO

V roce 2018 Evropský soudní dvůr rozhodl, že vyloučení nových GMO ze směrnice EU o GMO „by nerespektovalo zásadu předběžné opatrnosti, kterou se snaží EU aplikovat ve vztahu ke všem GMO produktům (rostlinným i živočišným),“. Evropská komise svým současným postojem toto rozhodnutí zpochybňuje. Pokud by nové GMO produkty neprocházely testy bezpečnosti, pokud nebudou sledovány ani označovány, bude to špatná zpráva pro evropské občany, na jejichž talíře se tak nové GMO mohou dostat zcela bez jejich vědomí a možnosti volby. Nové GMO technologie představují četná rizika pro lidské zdraví, pro životní podmínky zvířat, životní prostředí i potravinovou suverenitu malých zemědělců.

Bez přísné regulace:
– By produkty nových GMO technik nemusely podstupovat posuzování rizik, což znamená, že by se nebezpečné výrobky mohly dostat do regálů supermarketů v celé EU.
– Nebyly by k dispozici žádné údaje o sledování nových GMO organismů a produktů, které se dostanou na trh, protože by již nebylo nutné je označovat.
– Mohlo by dojít k vážnému poškození ekosystémů a biologické rozmanitosti, protože by nemohla být přijata žádná opatření proti nekontrolovanému šíření nových GMO organismů v životním prostředí. Zemědělství a výroba potravin založené na zdrojích bez GMO by tak již nemohly být chráněny.

Strategie nazvaná Farm to Fork, kterou EU prosazuje si klade mimo jiné za cíl poskytnout spotřebitelům lepší informace k tomu, aby se mohli informovaně rozhodovat a přispívat k přechodu k udržitelnějším potravinovým systémům. Deregulace nových GMO technik a jejich produktů, který nyní Evropská komise navrhuje, by znamenala, že by již nebylo nutné je označovat, což je v naprostém rozporu s cíli strategie Farm to Fork.

Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

GMO techniky

Technologie genetického inženýrství se vyvinula od zavedení prvních geneticky modifikovaných (GM) plodin před více než 20 lety. V posledních letech se objevila řada nových technik, které se souhrnně nazývají „editace genů“.
Tyto techniky umožňují genetickým inženýrům modifikovat existující geny spíše než do nich přidávat geny jiných druhů (jako u klasických GMO).
Tyto nové technologie se někdy označují jako „nové šlechtitelské techniky“ (agro biotechnologický průmysl), „nové genomové techniky“ (Rada EU a Evropská komise) nebo „nové GMO“, protože dle rozhodnutí Evropského soudního dvora se jedná o genetické modifikace a představují tedy stejná rizika jako klasické GMO.
V roce 2018 Evropský soudní dvůr (ESD) rozhodl, že nové GMO musí být regulovány jako původní GMO podle předpisů EU na základě zásady předběžné opatrnosti. Rozhodnutí ESD znamená, že nová generace GMO plodin a semen by měla projít bezpečnostními kontrolami, schvalovacím procesem a být označena před jejich uvedením na trh, aby zaručila farmářům, výrobcům potravin a spotřebitelům právo vědět, zda potravinářský výrobek obsahuje GM organismy nebo ne.

Tiskové zprávy k danému tématu:

https://www.infogm.org/7190-ogm-commission-europeenne-envisage-de-changer-legislation?lang=fr

Biotechnologies (europa.eu)

https://www.eurovia.org/fr/apres-avoir-refuse-dappliquer-la-loi-la-commission-europeenne-veut-la-changer-pour-camoufler-son-forfait/

https://friendsoftheearth.eu/press-release/eu-commission-backs-removing-safety-checks-for-new-gmos/

Domácí semenaření je smysluplná a opomíjená aktivita, říká Klára Hrdá

Jaro je ideální dobou, kdy se rozhodnout začít semenařit. A pokud přemýšlíte, jaké odrůdy si k semenaření zvolit, zkuste se vypravit do jedné ze 180 semínkoven v České republice. Třeba tam narazíte na nějaký ten krajový skvost, semínka s příběhem, odrůdu, která před vámi prošla mnoha generacemi, jež ji pro dnešní dny s láskou uchovávaly. Právě proto jsem v roce 2015 založila občanskou iniciativu Semínkovna. Chci totiž, aby se tyto odrůdy zachovaly pro další generace a zároveň si myslím, že je nezbytné zachovat znalosti o technikách a postupech domácího semenaření. Protože nejde jen o to, si potravu umět sami vypěstovat, ale jen když si umíme plodiny i sami osemenařit, pak jsme teprve skutečně svobodní.

„Nejde jen o to, si potravu umět sami vypěstovat, ale jen když si umíme plodiny i sami osemenařit, pak jsme teprve skutečně svobodní.“

Jsem velmi ráda, že jsem měla před nedávnem možnost natočit krátkou reportáž nejen o iniciativě Semínkovna s redaktorkou Českého rozhlasu Jolanou Novákovou. Vznikl tak milý rozhovor z naší zahrádky, kde s manželem od roku 2015 intenzivně zahradničíme a také semenaříme řadu odrůd. Nechci v žádném případě tvrdit, že je naše snažení dokonalé a bez chyb a omylů, právě naopak. Ale díky tomu se učíme a získáváme cenné zkušenosti, zároveň vybíráme takové odrůdy, jimž se u nás nejlépe daří. V tom vidím smysl našeho snažení. Nejde o to být dokonalí, ale jde o naší cestu a společnou práci, která nám dělá radost.
Zmíněnou reportáž si můžete pustit na webu Českého rozhlasu.

https://region.rozhlas.cz/cro_soundmanager/files/8481045/field_main_audio

Přeji vám, ať letošní jaro odstartuje úspěšnou sezonu nejen na vašich zahradách, ale i v osobním životě!

Klára

Semínkovna – blog

Iniciativa Semínkovna vznikla v roce 2015 a za čtyři roky své existence si získala pozornost mnoha lidí. Vzniklo více než 130 poboček po celé republice, které inspirují další a další. Věřím, že nové semínkovny budou přibývat. Nicméně konečné číslo není tím hlavním cílem této iniciativy, hlavní je šíření myšlenky. Ptáte se jaké? Že semínka jsou základ naší existence, už více než 10 000 let lidé rostliny využívají ke své obživě, vybírají ty nejlepší rostliny a z nich si pak uchovávají osivo pro další roky. Umění domácího semenaření, je jedním z těch základů, které bychom měli chtít předat našim dětem, aby tyto znalosti nevymřely s naší generací. Aby si i ti, co přijdou po nás, uměli vypěstovat vlastní potravu a nečekali jen nečinně na to, až je někdo nakrmí. Aby si uchovali svou svobodu, zachovali pestrost přírody, která je obklopuje a budovali svou budoucnost na pevných základech.

Semínkovny nejsou jen místem, kde získáte něco zdarma. Ale místem, kde se můžete něčemu naučit, sdílet své znalosti, potkávat zajímavé lidi… Iniciativa Semínkovna je mé třetí dítě, vznikla proto, aby ty zbylé dvě (a nejen ony) měli šanci na lepší budoucnost. Může se zdát, že jedna semínkovna, nebo jedna iniciativa nemůže mít velký vliv. Já ale věřím, že může! Pokud se rozšíří, věřím, že dokáže ovlivnit pohled obyčejných lidí na to, jak vzniká jejich jídlo, na to, co jim roste na zahrádce, na to jaká semínka vysejí…

Ráda bych zde s vámi sdílela své myšlenky i postřehy a inspirativní příběhy, na které narazím. Ráda zde dám prostor i vašim příběhům. Aby tato stránka žila a vy jste tu našli podporu a pomoc, pokud ji budete potřebovat.

„Every school deserves a Seed Library.“

Alicia Serratos

Semínkovna se otevře už brzy v Mahenově památníku v Brně

Semínkovna v Mahenově panátníkůse sice pro veřejnost otevře
až 20. září 2020, už nyní si ale můžet přečíst o tom, co k jejímu vzniku vedlo. Autorkou následujícího textu je paní Michaela Navrátilová, vedoucí Mahenova památníku.

Mahenův památník je detašované pracoviště Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Sídlíme v domě, kde Jiří Mahen bydlel až do své tragické smrti v roce 1939. Mahenův památník byl slavnostně otevřen koncem roku 1992 a to zejména na přání vdovy po Jiřím Mahenovi, která chtěla dům zpřístupnit veřejnosti jako trvalou připomínku na Jiřího Mahena. V roce 2018 prošel Mahenův památník rozsáhlou rekonstrukcí, v roce 2019 jsem do knihovny nastoupila. Mám na starost samotný chod památníku a dále organizování kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost.

Nabídku na práci v malé knihovně, která se navíc honosí názvem Mahenův památník jsem přijala téměř bez váhání. Představa malé knihovny a  komunity lidí kolem památníku byla lákavá. 

Mahenův památník v Brně

Uživatelé knihovny byli zvyklí na literární a autorské pořady. Mým záměrem však bylo otevřít knihovnu i nečtenářům Mahenova památníku. Přemýšlela jsem, jak zaujmout širší veřejnost. 

Do práce jezdím téměř hodinu a každé ráno projedu kolem Otevřené zahrady, která je vzdělávacím a poradenským centrem v oblasti ekologie.  Tehdy mne napadlo, že bych chtěla něco podobného na Mahenově památníku a rozhodla jsem se pro enviromentální pořady.  Máme přece taky zahradu, kterou můžeme využívat. Momentálně je mým záměrem vytvořit z obyčejné zahrady zahradu komunitní. Tedy zahradu, která bude odpovídat potřebám místních obyvatel, která bude oázou klidu, místem relaxace, inspirace, ale třeba i experimentů. A experimentovat můžeme např. semenařením a nebo vysazováním ovocných stromků. 

Zanedlouho jsem na facebooku zahlédla, že moje kamarádka je v uskupení Pecky z Moravy. Pecky sází ovocné stromy do naší krajiny a bojují tak proti suchu. V lednu 2020 se Mahenův památník stal sběrným místem pecek. Na památníku máme báječnou sousedku, která nám nosí semínka a přebytky plodů a květin ze své zahrady. To už  stačilo jen zagooglit a objevila se Semínkovna.
Jsem ráda, že 20. září 2020 pokřtíme na Mahenově památníku Semínkovnu. 

Mahenův památník
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Mahenova 8
602 00 Brno

Semínkovny najdete nově na mapách Mapotic!

Na této stránce se dají jednotlivým pobočkám psát komentáře, ale umožňuje toho mnohem více. Provozujete některou z uvedených 120 semínkoven? Napište mi, prosím, na rostlinysro@gmail.com a pobočku na mapě Mapotic vám dám do správy, aby jste se zájemci o danou semínkovnu mohli v rámci této mapy komunikovat .

Semínkovna ve žďárské knihovně

Provoz semínkovny zahájíme v pondělí 13. 5. v 16,00 v pobočce knihovny Nádražní ve Žďáře nad Sázavou. Součástí programu bude beseda s Mgr. Sylvou Geffroy ze sdružení Chaloupky věnovaná ekologii, přírodním zahradám i možnostem vlastního semenaření.
Ve žďárské semínkovně bychom rádi pracovali na základních principech  sdílení osiva.
V době, kdy budeme semínkovnu otevírat bude již bohužel většina rostlin vysetých, ale i tak nějaké byliny, květiny, rychle rostoucí zeleniny, saláty apod. snad ještě k dispozici budou. Věříme, že počet nabízených odrůd plodin nám od podzimu začne zvesela přibývat a že se do této činnosti zapojí mnoho úspěšných zahrádkářů a pokusných pěstitelů čehokoliv. Přebytky Vašich semínek uvítáme a rádi je zařadíme do nabídky.

Projekt semínkoven vznikl vlastně jako protipól globalizace v zemědělství a specializovaných osivářských firem produkujících hybridní osivo. V touze po návratu k přírodním postupům, zachování původních druhů a odrůd začaly vznikat po celém světe sdružení lidí propagujících semínkaření a produkci vlastního osiva. První evropská semínkovna byla otevřena v roce 2004 ve Francii a od té doby se semínkovny díky svým jednoduchým principům šířily a zaplňují místa na mapě v různých zemích Evropy a také v České republice. U nás vznikla první semínkovna v roce 2015 a dnes jich funguje již více než 100.

Ve žďárské knihovně se tak připojíme i tečkou na mapě českých semínkoven mezi ostatní místa, která můžete najít na https://seminkovny.com.

Hana Nagyová, KMJS Žďár nad Sázavou

Seminkovna

článek

Semínkovna Jablunkov – Nasionkownia Jabłonków

Zdravím a přeji vše dobré,

posílám Vám fotky z otevření semínkovny v Jablunkově.
Musím sdílet upřímnou radost z toho, že se otevření a vše kolem  povedlo.
Přijela zakladatelka semínkovny z Příbora a paní Alena Malíková z bioinstitutu v Olomouci. Zahrál nám Otmar Kantor na Gajdy. Lidé se sešli a vzájemně se pobavili.
Semínkovna e naplněná semínky a je opravdu z čeho vybírat. (lokální odrůdy keř. fazolí, bob koňský, jarní i ozimé žito, bylinky, 5 odrůd rajčat, atd.)
Autor fotek Jiří Jurzykowski.

S pozdravem,
Janek Michalik
IMGP1963
Semínkovna  Jablunkov –  Nasionkownia Jabłonków
Sídlí v budově JACKi – Jablunkovského centra kultury a informací, 
příspěvková organizace Mariánské náměstí 1, 
Provozní doba infocentra
Po – 7.30 – 16.00
Út – 7.30 – 16.00
St – 7.30 – 16.00
Čt – 7.30 – 16.00
Pá – 7.30 – 16.00
So –Ne – zavřeno

IMGP1973 (1)
jablůnkov

Nová semínkovna v Liberci

„V úterý 3. října 2017 jsme otevřeli Semínkovnu v Krajské vědecké knihovně v Liberci na pobočce Vesec. Slavnostnímu aktu předcházela přednáška Denisy Honsejkové o semínkách, jejich sběru i úskalí, které nás může potkat. Po odborném, ale i vtipném povídání následovalo nakrojení dortu a přípitek na zdar Semínkovny, která bude na naší pobočce otevřená každé první úterý v měsíci od 16 do 19 hodin.“

Zdraví Alexandra Bezděková

IMG_4248IMG_4235

Krajská vědecká knihovna v Liberci, pobočka Vesec
Mařanova 650, 463 12 Liberec 25

První opavská Semínkovna

V rámci Dnů evropského dědictví byla v sobotu 9. září otevřena v Matičním domě v Opavě první opavská Semínkovna. Po úvodním slovu Tomáše Skalíka byly na určené místo vloženy první druhy semínek. Nyní jsou k dispozici zájemcům, kteří by si chtěli rozšířit své zahrádky o nové rostlinné druhy, anebo by rádi přenechali svá semínka ostatním.

IMG_7046a

Semínkovny jsou založeny na stejném principu jako knihovny, ale místo knih si vypůjčujete semínka. Výpůjční doba je, díky vegetační době rostlin, delší než u knih. Osivo v Semínkovně uložené je k dispozici zdarma a pro všechny. Pokud se vám rostliny podaří vypěstovat a získáte semena, vrátíte stejný balíček, jako jste dostali, aby je mohl využít někdo jiný. Rostliny můžete svobodně šířit dál, třeba mezi svými přáteli, podmínkou je nekomerční využití. Pokud budete chtít do Semínkovny věnovat vlastní osivo, mělo by pocházet ze zdravých rostlin, z chemicky neošetřené produkce, pěstované bez použití hnojiv. Semena nesmí pocházet z rostlin, na které se vztahuje některé z platných zákonných ujednání omezující jejich volnou distribuci (některé odrůdy jsou chráněné autorskými právy), není sdíleno ani osivo invazivních či zákonem chráněných nebo zakázaných druhů. Celá iniciativa je založena na dobrovolnosti a vzájemné důvěře všech zúčastněných.

IMG_6224a

Prosíme vás tímto o vaše osivo, které můžete přinášet i odnášet ze semínkovny v Opavě, a to v otevírací době spolku Za Opavu v Matičním domě každé pondělí v čase 12-14.30 h a 16-18 h. Semínka ovoce, zeleniny či okrasných rostlin by měla být uložena v sáčcích či boxech a označená názvem, datem a místem původu. Děkujeme za sdílení!

Autorkou tohoto příspěvku je paní Kateřina Skalíková ze spolku spolku Za Opavu.

IMG_0795aIMG_6201a

seminkovna_vyzva kopie